39-Legal Acts with FCRA, LLP and Shop Act Registration take your Business into New Heights
ธุรกิจ

การกระทำทางกฎหมายกับ FCRA, LLP และการลงทะเบียนร้านจะนำธุรกิจของคุณเข้าสู่ New Heights

เมื่อคุณเริ่มต้นธุรกิจคุณจำเป็นต้องตระหนักว่าธุรกิจในปัจจุบันทำงานบนกฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งข้อบังคับที่กำหนดโดยรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ในโลกของธุรกิจมีคำเรียกว่าการลงทะเบียน fcra ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงกฎหมายระเบียบปฎิบัติการในต่างประเทศ การกระทำนี้ถูกนำมาใช้สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนหลายแห่งที่ต้องการรับเงินทุนต่างประเทศจำนวนมากที่จำเป็นสำหรับการทำกิจกรรมประจำวันเช่นเดียวกับโครงการด้านสังคม รวมถึงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

การลงทะเบียนของ FCRA ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศอินเดียในปีพ. ศ. 2519 เพื่อให้องค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ ในส่วนต่าง ๆ ของประเทศสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลเพื่อให้องค์กรพัฒนาเอกชนสามารถรับเงินได้องค์กรเอกชนต้องได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ FCRA NGO มีทางเลือกในการเลือกระหว่างสองประเภทของการมีส่วนร่วม ข้อแรกคือการบริจาคครั้งเดียวและครั้งที่สองคือช่วงเวลาปกติ ในการจดทะเบียนองค์กรพัฒนาเอกชนของคุณคุณจำเป็นต้องระบุรายละเอียดของชื่อพร้อมกับจำนวนสมาชิกที่ลงทะเบียนและรายละเอียดของสำนักงานที่จดทะเบียน

นอกเหนือจาก FCRA แล้วยังมีการลงทะเบียนอื่น ๆ อีกมากมายสำหรับ บริษัท ที่จะมาถึง นอกจากนี้ยังมีทะเบียนการลงทะเบียนเป็น บริษัท เงินทุนที่ไม่ใช่ธุรกิจซึ่งจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติ บริษัท บริษัท จดทะเบียนของ NBFC มีหน้าที่คล้ายคลึงกับการทำงานของธนาคารต่าง ๆ บริษัท เหล่านี้ทำเงินให้สินเชื่อและความก้าวหน้าให้แก่ธุรกิจและลูกค้าบุคคล พร้อมกับการกระทำต่าง ๆ เหล่านี้มีสองสิ่งที่สำคัญอื่น ๆ ที่มีอยู่ หนึ่งในนั้นคือการจดทะเบียนใน llp ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อการจดทะเบียนหุ้นส่วน จำกัด ที่สองคือการลงทะเบียนร้านค้า ที่คุณลงทะเบียนร้านค้าของคุณกับรัฐที่รัฐควบคุมปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าในรัฐเฉพาะเช่นวันหยุดและอื่น ๆ

อินเดียซึ่งค่อยๆคลี่คลายลงในรายชื่อจุดร้อนสำหรับธุรกิจในโลกก็ส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่ากิจการร่วมทุน นี่คือที่สอง บริษัท ที่แยกต่างหากเข้าร่วมทุนด้วยกัน โดยทั่วไปกำไรจากคู่ค้าและขาดทุนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ บริษัท ร่วมทุนประเภทนี้เพื่อกระจายความเสี่ยงลดอุปสรรคในการเข้าเมืองและเพื่อสร้างการประหยัดจากขนาด

การกระทำต่าง ๆ และการลงทะเบียนเช่นการลงทะเบียน LPP การลงทะเบียนร้านค้าการกระทำ ฯลฯ ซึ่งมีอยู่ในประเทศช่วยในการเร่งธุรกิจจุดสิ้นสุดของประเทศ พวกเขาช่วยในการส่งเสริมธุรกิจเฟื่องฟูและพวกเขายังช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่กำลังจะมา มีการกระทำบางอย่างที่คุณก็ไม่สามารถละเลยและอีกครั้งมีคนที่ช่วยเร่งธุรกิจของคุณ ทั้งสองวิธีนี้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีบทความการกระทำเหล่านี้มักจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเพื่อให้บรรลุความสูงใหม่ถ้าคุณจัดการเพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดของพวกเขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *