39-Can I Be Successful In My Own Home Business
ธุรกิจ

ความปลอดภัยในฟาร์ม – อันตรายจากสารกำจัดศัตรูพืช

อุปกรณ์ฟาร์มอาจมีความต้องการเฉพาะโดยอาศัยกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเบรกกันชนกระจกแตรและไฟ ยานพาหนะที่รับภาระทุกประเภทต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถพ่วงที่ใช้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด

การใช้ยาฆ่าแมลงเป็นปัญหาสำคัญในความปลอดภัยของฟาร์มด้วยเหตุผลหลายประการ สารกำจัดศัตรูพืชถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการตั้งค่าทางการเกษตรทุกประเภทส่วนใหญ่เป็นฟาร์มสวนผลไม้ป่าสถานรับเลี้ยงเด็กและเรือนกระจก

ฟาร์มใช้ยาฆ่าแมลงในพืชหลายชนิดและเป็นส่วนที่จำเป็นสำหรับการทำฟาร์มสมัยใหม่ สวนผลไม้ใช้ยาฆ่าแมลงเป็นวิธีในการรักษาและรักษาผลไม้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการปกป้องชีวิตที่ยาวนานและการเก็บรักษา

สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรือนใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างกว้างขวางพืชหลายชนิดต้องได้รับการปกป้องจากแมลงและแมลงชนิดต่าง ๆ และสารกำจัดศัตรูพืชมักเป็นวิธีเดียวที่จะทำได้

การใช้สารกำจัดศัตรูพืชทำให้เกิดความกังวลเป็นพิเศษในด้านสุขภาพและความปลอดภัยทั้งสำหรับผู้ที่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชและใครก็ตามที่สัมผัสกับพืชบกหรือผักที่ถูกฉีดพ่นด้วยยาฆ่าแมลง

สารกำจัดศัตรูพืชแตกต่างกันไปในแง่ของความรุนแรงของพวกเขา แต่พวกเขาควรจะคิดว่าเป็นสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายและได้รับการรักษาด้วยความระมัดระวังสูงสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของฟาร์มหรือการปฏิบัติทางการเกษตรจะมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกันซึ่งควบคุมการใช้ยาฆ่าแมลงมีหลายคุณสมบัติทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับวิธีการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและสิ่งที่ถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในแง่ของคำแนะนำ และคำแนะนำสำหรับผู้ที่รับผิดชอบการใช้งาน

การใช้สารกำจัดศัตรูพืชไม่ใช่เพียงแค่มีคนฉีดพ่นลงบนต้นไม้หรือต้นไม้บางชนิดการใช้ยาฆ่าแมลงมักเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากที่จัดการกับสารกำจัดศัตรูพืชในเวลาที่ต่างกัน การจัดการดังกล่าวอาจรวมถึงสารกำจัดศัตรูพืชการขนส่งการผสมของพวกเขาโหลดลงบนยานพาหนะโดยเฉพาะหรือเครื่องพ่นสารเคมีและในการประยุกต์ใช้เว็บไซต์ทดสอบไปยังพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดบ่งชี้ถึงมาตรฐานขั้นต่ำที่ควรนำมาใช้ ธุรกิจใดก็ตามที่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชควรมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเตรียมและการใช้งานทุกด้าน นโยบายดังกล่าวควรเขียนและโพสต์อย่างชัดเจนในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีการใช้ยาฆ่าแมลง

นอกจากนี้นโยบายการใช้สารกำจัดศัตรูพืชควรได้รับการถ่ายทอดทุกคนในธุรกิจที่เป็นทางการที่อาจใช้ยาฆ่าแมลงหรือสัมผัสกับผลิตผลชนิดใดก็ตามที่มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง

นอกเหนือจากนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วพนักงานทุกคนในธุรกิจควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับยาฆ่าแมลงอย่างเป็นทางการบางประเภท สิ่งนี้ควรครอบคลุมประเภทของสารกำจัดศัตรูพืชที่มีแนวโน้มว่าจะใช้ในธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัท วิธีที่ถูกต้องในการจัดการและนำไปใช้และที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ต้องทำในกรณีฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นการบริโภคหรือวิธีการอื่นใดก็ตาม

นอกเหนือจากการฝึกอบรมซึ่งควรดำเนินการอย่างเป็นทางการและเป็นประจำควรมีโปสเตอร์ความปลอดภัยจากสารกำจัดศัตรูพืชวางทั่วบริเวณที่ตั้งของธุรกิจเพื่อตอกย้ำจุดสำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรมเรื่องยาฆ่าแมลง

ธุรกิจจำนวนมากที่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนบางชนิดและไซต์ดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและพนักงานในธุรกิจประเมินราคาอย่างละเอียดถึงวิธีการทำงาน

เป็นที่เข้าใจกันอย่างกว้างขวางว่าฟาร์มและธุรกิจการเกษตรหลายแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทในสถานที่ที่ต้องใช้บริการฉุกเฉินเป็นเวลานาน

ด้วยสารกำจัดศัตรูพืชเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีผู้โพสต์ขึ้นให้ข้อมูลรายละเอียดของเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยปกติแล้วจะมีสายด่วนสาธารณสุขซึ่งสามารถให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการกลืนหรือการดูดซับสารพิษซึ่งอาจเนื้อหาเว็บฟรีเป็นยาฆ่าแมลงได้ หากมีหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศหรือในพื้นที่ดังกล่าวควรแสดงอยู่ในโปสเตอร์ด้วย

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจะมีบัตรขนาดเล็กที่มีหมายเลขโทรศัพท์นี้ที่สามารถแสดงหรือเก็บไว้ในเครื่องจักรเช่นรถแทรกเตอร์อยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่มีโปสเตอร์วางไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *