Startup Stock Photos
ธุรกิจ

ทำไมคนจึงเจริญเติบโตในพื้นที่สำนักงานที่ใช้ร่วมกัน

ในยุคปัจจุบันธุรกิจและวัฒนธรรมการทำงานได้พบคำนิยามใหม่ วิธีการเดิมที่ดำเนินธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดที่ได้รับ … ในยุคปัจจุบันธุรกิจและวัฒนธรรมการทำงานได้พบคำนิยามใหม่ วิธีการเดิมที่ดำเนินธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในกิจการเชิงพาณิชย์คือในที่ทำงาน ผู้คนเริ่มแสดงความชอบมากขึ้นต่อพื้นที่ทำงานที่ใช้ร่วมกันมากกว่าการจ้างพื้นที่ขนาดเล็กสำหรับบุคคลคนเดียวหรือทีมเล็ก ๆ ที่จะทำงานจาก ผู้คนจำนวนมากขึ้นกำลังแสดงความใจกว้างต่อการทำงานจากพื้นที่ชุมชน มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้ผู้คนมีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มในการทำงานใหม่ ๆ และวิธีที่ผู้คนเจริญรุ่งเรืองในพื้นที่สำนักงานที่ใช้ร่วมกัน นี่คือรายการของผลประโยชน์ทั้งหมดที่เจ้าของธุรกิจยุคใหม่ได้รับจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ เครือข่าย: หนึ่งในความต้องการที่ใหญ่ที่สุดของธุรกิจที่กำลังเติบโตคือระบบเครือข่าย นี่คือสิ่งที่เป็นส่วนที่เป็นธรรมชาติในการทำงานจากพื้นที่สำนักงานที่ใช้ร่วมกัน แม้ว่าคุณจะพบบริการต่างๆที่มีแขนยาวในพื้นที่ทำงานที่แชร์กัน แต่คุณสามารถขายไอเดียผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเองกับคนที่ทำงานร่วมกับคุณได้

Read more