39
ธรุกิจ

2020 Foresight: Non Resident Indians ตลาดความมั่งคั่งการจัดการ

MarketResearchReports.Biz ประกาศเพิ่มรายงานฉบับใหม่ “2020 Foresight: Non Resident Indians” ลงในฐานข้อมูล สรุป รายงานนี้เป็นผลมาจากการวิจัยอย่างกว้างขวางของ WealthInsight ครอบคลุมประชากรที่ไม่ใช่ชาวอินเดีย (NRIs) และตลาดการจัดการความมั่งคั่งของ NRIs สรุป รายงานฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การพลัดถิ่นของอินเดียซึ่งเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในหมู่ชาวเอเชียใต้ที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ รายงานนี้ตรวจสอบทัศนคติและพฤติกรรมการลงทุนของชาวอินเดียที่ไม่ใช่ชาวต่างชาติ (NRIS) แหล่งความมั่งคั่งและข้อมูลประชากร

Read more